Τίτλος: Formes et couleurs. La peinture a la Ve Exposition Panhellenique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Le Messager D΄ Athenes
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/07/1957
Αρθρογράφος: Tony Spiteris (Τώνης Σπητέρης)
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.