Τίτλος: Η Ε΄ Πανελλήνιος Έκθεσις (Εις το Μέγαρον του Ζαππείου)
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Το Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/06/1957
Αρθρογράφος: Αλεξίου Νίκος
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.