Τίτλος: Εκθεσις Ζωγραφικής - Γλυπτικής - Χαρακτικής του Καλλιτεχνικού Σωματείου Ελληνίδων (Εις την Αίθουσαν του "Ζυγού")/Η Έκθεσις του Δημήτρη Φατούρου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/06/1957
Αρθρογράφος: Κωνσταντόπουλος Μ.Χ.
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη, Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.