Τίτλος: Ε΄ Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις. (Ζάππειον Μέγαρον)
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νέμεσις
Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/06/1957
Αρθρογράφος: Κουντουρίδης Β.
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.