Τίτλος: Ο Παπαντωνίου ως άνθρωπος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 29
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1958
Αρθρογράφος: Μπεκιάρη Κούλα
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική