Τίτλος: Τέσσαρες Ελληνίδες Εκθέτουν στη Βενετία
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/06/1959
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.