Τίτλος: Ο τύπος της Βενετίας για την έκθεσι Αρλιώτη, Μπεκιάρη, Κυριακου, Σπητέρη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/07/1959
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.