Τίτλος: Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Επενδυτής
Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/10/1994
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική