Τίτλος: Inferno: Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Κοινωνική Επιθεώρηση
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 2018
Αρθρογράφος: Χατζόγλου Θ. Αναστασία
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική