• Ιόλας Αλέξανδρος
  • Μισιρλόγλου Θούλη
  • Μπέλτσιος Λεωνίδας
  • Μπόλης Γιάννης
  • Παυλίδης Μάνος