Τίτλος: Η Η΄ Πανελλήνιος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Μεσημβρινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/04/1965
Αρθρογράφος: Κοτζαμάνη Μαρία
Προέλευση: Αρχείο Δανιήλ
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.