Τίτλος: Ρεστανύ: Οι καλλιτέχνες της διασποράς κάνουν διεθνή την ελληνική τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/09/1976
Αρθρογράφος: Πηλιχός Γιώργος
Προέλευση: Αρχείο Δανιήλ, Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.