Τίτλος: Ε΄ Πανελλήνιος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/06/1957
Προέλευση: Αρχείο Μαριάννας Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική