Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Φιλολογική Πρωτοχρονιά
Τεύχος: 13
Έτος Έκδοσης: 1956
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεύχος έχει αποδελτιωθεί.