Τίτλος: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κωνσταντίνος Ξενάκης: "Το Βιβλίο της Ζωής"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τύπος Χαλκιδικής
Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/10/2003
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.