Τίτλος: Diann Bauer - Σωκράτης Σωκράτους
Είδος Εντύπου: Ηλεκτρονική έκδοση
Όνομα Εντύπου: www.artingreece.gr
Προέλευση: Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ
Γλώσσες: Ελληνική