Τίτλος: Δυο χρόνια Τσαρούχης σε μια έκθεση
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Πρώτη
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/12/1987
Προέλευση: Αρχείο Μαριλίτσας Βλαχάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.