Τίτλος: η Εικαστιική κίνηση στις αίθουσες τέχνης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Vivere
Τεύχος: 1
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1992
Προέλευση: Αρχείο Βαρβάρας Μαυρακάκη, Αρχείο Νέλλης Σπηλιοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.