Τίτλος: η γυναίκα των ζωγράφων
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Γυναίκα
Αρθρογράφος: Μπατή Όλγα
Προέλευση: Αρχείο Γιάννη Ψυχοπαίδη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.