Τίτλος: Καλλιτεχνικά: Νέοι Ζωγράφοι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/10/1957
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.