Τίτλος: Galerie de Bourgogne
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Arts Lettres et Spectacles
Έτος Έκδοσης: 1957
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/12/1957
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.