Τίτλος: Calvaires de France
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Journal de l΄amateur d΄art
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/01/1958
Αρθρογράφος: H.H.
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.