Τίτλος: Constantin Xenakis
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: La Revue Moderne des Arts et de la vie
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/03/1958
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.