Τίτλος: Galerie R. Duncan, Constantin Xenakis
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: La Revue Moderne
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/06/1958
Αρθρογράφος: Carvalho Renee
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.