Τίτλος: Troisieme Salon des Poetes-Peintres
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Journal de l΄Amateur d΄Art
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/03/1958
Αρθρογράφος: H.H.
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.