Τίτλος: L΄Eveil Artistique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: La Quotidienne
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/02/1959
Αρθρογράφος: Tamisa May
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.