Τίτλος: Constantin Xenakis
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: La Revue Moderne
Έτος Έκδοσης: 1959
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/04/1959
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.