Τίτλος: Ελληνικό τμήμα στο Διεθνές Σαλόνι Ελεύθερης Τέχνης των Παρισίων
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.