Τίτλος: Le Salon de l΄art libre
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: L΄Amateur d΄art
Έτος Έκδοσης: 1959
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/12/1959
Αρθρογράφος: Imbourg Pierre, Galy-Carles Henry
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.