Τίτλος: Salon de l΄art libre
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Revue Parlementaire
Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/12/1959
Αρθρογράφος: Tamisa May
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.