Τίτλος: Salon d΄Automne
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Έτος Έκδοσης: 1960
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.