Τίτλος: Prix de l΄eveil
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: L΄Amateur d΄art
Έτος Έκδοσης: 1960
Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/05/1960
Αρθρογράφος: H.H.
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφική μορφή.