Τίτλος: Groupe
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Lettres Francaises
Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/04/1961
Αρθρογράφος: J.A. Cartier
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.