Τίτλος: Ελληνική Τέχνη στο Παρίσι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/10/1994
Προέλευση: Αρχείο Γιάννη Ψυχοπαίδη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.