Τίτλος: Το Γαλλικό Πνεύμα στον Πόλεμο
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερα Γράμματα
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1946
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Jan 04 00:00:00 EET 1946
Αρθρογράφος: Eluard Paul
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.