Τίτλος: Χρόνος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερα Γράμματα
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1947
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/01/1947
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.