Τίτλος: Χρόνος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερα Γράμματα
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1947
Ημ/νία Δημοσίευσης: Wed Jan 01 00:00:00 EET 1947
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.