Τίτλος: Ζωή και Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικός Τύπος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/05/1950
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.