Τίτλος: Η έκθεσις της "Στάθμης"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Αρθρογράφος: Παναγιωτόπουλος Σπ.
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη, Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.