Τίτλος: Ζωή και Τέχνη. Ελληνική Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικός Τύπος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/08/1950
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.