Τίτλος: Ειρήνη - Δημοκρατία - Αμνηστία
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Δημοκρατική
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/01/1952
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.