Τίτλος: Η κίνησις του βιβλίου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Αρθρογράφος: Ο Παρατηρητής
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.