Τίτλος: Ηνοιξε στο Γκοτεμποργκ της Σουηδίας Εκθεσις Συγχρόνου Ελληνικής Τέχνης
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/05/1955
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.