Τίτλος: Χρωματικές Ξυλογραφίες. Εκθεση Βάσως Κατράκη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/12/1955
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.