Τίτλος: Χαρακτική και Διακοσμητική στην Πανελλήνιο Καλλιτεχνική Έκθεση
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/06/1957
Αρθρογράφος: Σπητέρης Π. Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.