Τίτλος: Gravure et arts decoratifs a la Ve Exposition Panhellenique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Messager D΄ Athens
Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/07/1957
Αρθρογράφος: Σπητέρης Π. Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.