Τίτλος: Βάσω Κατράκη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/04/1958
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.