Τίτλος: Ιδιαιτέρας σημασίας γεγονός η έκθεσις της Ελληνίδος Βάσως Κατράκη. Επί του υπερωκεανείου "Ολυμπία"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Χρονογράφος Πειραιώς
Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/10/1958
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.