Τίτλος: Εντονος καλλιτεχνική κίνησις εις την Καβάλαν
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δράση Θεσσαλονίκης
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/01/1959
Αρθρογράφος: Β.
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.