Τίτλος: Πρόσωπα και πράγματα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νεολόγος Πατρών
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/02/1959
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.