Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Δρόμοι της Ειρήνης
Τεύχος: 16
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 1959
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/02/1959
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.